Нашы птушкі
У нашым краі – Беларусі –
Ёсць буслы, сарокі, гусі,


Качкі, чыбісы, саколкі,
Чаплі, совы, перапёлкі,


Каршуны, сіваваронкі,
Жаўранкі, шчыглы і слонкі,

Галкі, крумкачы, вароны,
Галубочкі нахахлёны,


Дзятлы, чыжыкі, зязюлі,
Кулікі, сяўцы, жаўнулі,


Шпакі, зяблікі, цяцеры,
Курапаткі пер’ем шэры,


Ластаўкі, і верабейкі,
І сініцы, салавейкі,


Сойкі, пігліцы, удоды,
Што лятаюць без ахвоты.


Каля рэчак, на лужайках
Ёсць глушцы, стрыжы і чайкі,

І вядуцца на балотах
Жураўлі ў густых чаротах;


Па надворку, каля хаты,
Ходзяць куры й кураняты.


Хто сакоча, хто кудахча,
Хто па стрэхах спрытна скача,


Хто на кусціку ў садочку,
Хто на полі, хто ў лясочку,


Хто высока ў паднябессі
Моўчкі ўецца або з песняй:


Пачнуць хорам – не здзівіцца.
Ёсць дзе пець і весяліцца!

 

 

Алесь Гурло (1921г.)

 

 

Дальше

 

 

 
   
  Основная картинка Фото пользователя