"Не кранай..."

 

 

 

Не кранай ты зорачку
         рукамі,

Бо апаліш сэрцайка сваё,

І не трэба вуснамі,
       бо з намі
Толькі свет…

 

 

 

 

 

 

 

 

Далей